مطالب برتر

آموزش رانندگی

خلاصه آیین نامه رانندگی جهت مرور سریع

خلاصه آیین نامه رانندگی

خلاصه آیین نامه رانندگی جهت مرور سریع در این پست از سایت نیاز خودرو خلاصه آیین نامه رانندگی را جهت مرور سریع گذاشتم بدن شک مطالعه این خلاصه و نکات کلیدی آیین نامه راهنمایی و رانندگی درصد قبولی شما را بیشتر خواهد کرد . *دور زدن در فاصله ۱۵۰ متری پیچها ،…. ممنوع می باشد *بی توجهی به علائم و ... ادامه مطلب »

راهنمای مسافرت با خودرو شخصی

راهنمای مسافرت با خودرو شخصی مسافرت، حتی برای مدتی کوتاه، برای سلامتی بسیار مفید است. حال این سفر مسافرت های دیداری و صله رحم، زیارتی، به قصد تفریحات سالم و یا حتی از نوع کاری که باشد، خوب و پسندیده است. فواید مسافرت بسیار است. کسب تجربه و پخته شدن، آشنایی ها و ارتباطات جدید، از آن جمله است. و ... ادامه مطلب »