مطالب برتر

سؤالات امتحانی تعمیراتومبیل سواری بنزینی درجه۲

سؤالات امتحاني تعميراتومبيل سواري بنزيني درجه2Reviewed by مدير نياز خودرو on Mar 12Rating: 5.0

سؤالات امتحانی تعمیراتومبیل سواری بنزینی درجه۲

soal2

باسمه تعالی

سؤالات امتحان هماهنگ مهارت: تعمیراتومبیل سواری بنزینی درجه۲

رشته: های مرتبط با خودرو ساعت شروع : ۳۰/۸ صبح مدت پاسخگویی :۴۵ دقیقه
هنرجویان سال دوم کاردانش – دی ماه ۱۳۹۰ تاریخ برگزاری : ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰
اداره کل آموزش و پرورش فارس صفحه ی اول

اداره سنجش آموزش و پرورش

ردیف

شـــــــــرح ســــــــــؤالات

۱

یک فوت برابر چند اینچ است؟

۱ ) ۳ ۲ ) ۱۲ ۳ )‌۲۵ ۴ )‌۳۶

۲

برجستگی آج های روی سوهان چه نام دارد؟

۱ ) دندانه ۲ )‌رزوه ۳ )‌آج ۴ ) گوه

۳

دقت کولیسی که ۱۹ میلی متر از خط کش اصلی را به ۲۰ قسمت مساوی در روی ورنیه تقسیم شده کدام است؟

۱ ) ۱/۰ ۲ ) ۲۰/۰ ۳ )۰۵/۰ ۴ ) ۰۲/۰

۴

هدف از شابر زنی در صنعت چیست‌؟

۱ ) برداشتن براده از قطعات ۲ ) به اندازه رساندن قطعات

۳ ) کاهش اصطکاک و آب بندی قطعات ۴ ) برداشتن براده های خیلی ظریف

۵

برای ایجاد پیچ از کدام ابزار استفاده می شود؟

۱ ) حدیده ۲ )‌قلاویز ۳ ) مته ۴ ) برقو

۶

کدام یک از عملیات کارگاهی روی صفحه صافی انجام می گیرد؟

۱ ) سوراخ کاری ۲ ) قلم کاری ۳ ) خط کشی ۴ )‌سنبه نشان کردن

۷

برای بازکردن پیچ های بدون سر از کدام ابزار استفاده می شود؟

۱ ) انبرقفلی ۲ ) انبردست ۳ ) آچار آلن ۴ )‌آچار پیچ دو سردنده (stod)

۸

آچار اینچ معادل کدام آچار میلی متری است ؟

۱ ) ۱۲ ۲ )‌۱۶ ۳ ) ۱۴ ۴ ) ۱۹

۹

خرک برای کدام منظور به کار می رود؟

۱ ) بالا بردن بدنه ی خودرو ۲ ) بالا نگه داشتن مطمئن بدنه خودرو

۳ ) حرکت دادن اجسام سنگین ۴ ) کمک به جک برای بالا بردن

۱۰

وظیفه ی آلترناتور کدام است؟

۱ ) خنک کاری ۲ ) ارسال سوخت ۳ ) تولید برق ۴ )‌توزیع برق

۱۱

در کدام یک از زمان های زیر هر دو سوپاپ باز می باشد؟

۱ ) مکش ۲ ) قیچی سوپاپ ها ۳ ) انتهای قدرت ۴ ) تخلیه

۱۲

در کدام یک از زمان های زیر فشار سیلندر کم تر از یک است؟

۱ ) مکش ۲ ) تراکم ۳ ) قدرت ۴ ) تخلیه

۱۳

نسبت تراکم کدام است؟

۱ ) حجم مفید به حجم تراکم ۲ )‌حجم تراکم به حجم کل

۳ ) حجم کل به حجم تراکم ۴ ) حجم تراکم به حجم تراکم + حجم مفید

۱۴

وظیفه ی اسبک در کار موتور چیست؟

۱ ) بازکردن سوپاپ ها ۲ ) بستن سوپاپ ها ۳ )‌حرکت دادن تایپیت ها ۴ ) روغن کاری زنجیر موتور

۱۵

تایپت ها چه وظیفه ای را به عهده دارند؟

۱ ) انتقال نیرو از اسبک به سر سوپاپ ها ۲ ) انتقال نیرو از میل بادامک به میل تایپت

۳ )‌تغییر جهت نیرو از اسبک به سر سوپاپ ها ۴ ) به حرکت در آوردن شیطانک

۱۶

کدام گزینه درباره ی سوپاپ صحیح می باشد؟

۱ ) سوپاپ دود بزرگ تر از سوپاپ گاز است ۲ ) زمان باز بودن سوپاپ گاز بیشتر است

۳ )‌آب بندی سوپاپ با وجه ۳۰ درجه بهتر از ۴۵ درجه است ۴ ) معمولاً‌فیلر دود بیشتر از گاز است

«‌ ادامه ی سؤال ها در صفحه ی دوم »

باسمه تعالی

سؤالات امتحان هماهنگ مهارت: تعمیراتومبیل سواری بنزینی درجه۲ رشته: های مرتبط با خودرو ساعت شروع : ۳۰/۸ صبح مدت پاسخگویی :۴۵ دقیقه
هنرجویان سال دوم کاردانش – دی ماه ۱۳۹۰ تاریخ برگزاری : ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰
اداره کل آموزش و پرورش فارس صفحه ی دوم

اداره سنجش آموزش و پرورش

ردیف

شـــــــــرح ســــــــــؤالات

۱۷

فیلر…………… سوپاپ باعث ………………… می شود.

۱ ) کم – سریع سوختن ۲ )‌ کم – کم شدن زمان باز بودن

۳ )‌ زیاد – افزایش قدرت موتور ۴ ) کم – کاهش قدرت موتور

۱۸

سائیدگی رینگ و پیستون را با چه وسیله ای می توان تشخیص داد ؟

۱ ) کمپرس سنج ۲ )‌داول سنج ۳ )‌دورسنج ۴ )‌چگالی سنج

۱۹

کدام مورد از دلایل خرابی یاتاقان ها نمی باشد ؟

۱ ) افزایش بار موتور ۲ ) افزایش فشار روغن ۳) کاهش دور در زیر بار زیاد ۴ ) کاهش چسبندگی روغن

۲۰

در سیلندر خشک …………………

۱ )‌موتور توسط هوا خنک می شود ۲ ) بوش آن با آب مستقیماً‌تماس ندارد

۳ ) هنگام تعمیر تراشکاری نمی شود ۴ )‌بوش آن همیشه استاندارد می باشد.

۲۱

قطعه ای که پیستون را به شاتون متصل می کند چه نام دارد؟

۱ ) یاتاقان ۲ ) میل لنگ ۳ ) خار ۴ ) گژن پین

۲۲

روشن شدن لامپ روغن هنگام کار موتور نشانه ی چیست ؟‌

۱ ) کاهش فشار روغن ۲ )کاهش سطح روغن در کارتل ۳ ) افزایش دمای روغن ۴ ) افزایش ویسکوزیته روغن

۲۳

قفل گازی از عیوب ایجاد شده در کدام گزینه می باشد؟

۱ ) پمپ بنزین ۲ ) کاربراتور ۳ ) واترپمپ ۴ ) ایل پمپ

۲۴

در ونتوری کاربراتور کدام حالت اتفاق می افتد؟

۱ ) افزایش فشار سوخت ۲ )‌افزایش دمای سوخت ۳ ) افزایش سرعت هوا و کاهش فشار آن ۴ ) افزایش فشار هوا

۲۵

کدام مدار وظیفه ی جبران کاهش تبخیر بنزین در هوای سرد را به عهده دارد؟

۱ ) ساسات ۲ )‌شتاب ۳ ) قدرت ۴ ) دور آرام

۲۶

اگر سطح سوخت در پیاله بنزین پایین تر از حد تنظیمی باشد کدام حالت اتفاق می افتد ؟

۱ ) موتور فلوت می کند ۲ ) موتور در سرعت های بالا ریپ می زند.

۳ ) موتور خفه می کند. ۴ ) شتاب موتور بهتر می شود.

۲۷

زمان پرتاب جرقه در موتورهای چهارزمانه بنزینی کدام است؟

۱ ) انتهای مرحله تخلیه ۲ ) ابتدای مرحله قدرت ۳ )‌انتهای مرحله تراکم ۴ ) زمان قیچی سوپاپ ها

۲۸

خال زدن مداوم پلاتین و یا سوختن آن به دلیل معیوب بودن کدام قطعه است؟

۱ ) خازن ۲ ) سیم پیچ کویل ۳ )‌باتری ۴ ) چکش برق

۲۹

چنانچه فاصله ی دهانه ی پلاتین کمتر از حد مجاز تنظیم گردد…………………………

۱ ) زمان پرتاب جرقه شمع آوانس می گردد. ۲ )‌قدرت جرقه کم می شود .

۳ ) زمان پرتاب جرقه شمع ریتارد می شود. ۴ ) موتور در دور بالا ریپ می زند.

۳۰

دستگاهی که مسیرخروجی آب موتور به رادیاتور قرار دارد و دمای آب را کنترل می کند ………………….. می گویند.

۱ ) شمع آب ۲ )‌ترموستات ۳ )‌ترمیستور ۴ ) واترپمپ

۳۱

اگر مقدار کشش تسمه پروانه کم شود ،‌عملکرد کدام قطعه ضعیف می شود ؟

۱ ) اویل پمپ ۲ ) پمپ بنزین ۳ ) واترپمپ ۴ ) دلکو

۳۲

هنگام فشاردادن روی پدال کلاچ چه تغییری در سیستم کلاچ پیش می آید؟

۱ ) موتور به دور معینی می رسد. ۲ )‌انتقال نیرو بین موتور و جعبه دنده قطع می شود.

۳ )‌جعبه دنده با موتور درگیر می شود. ۴ ) ارتباط بین جعبه دنده و دیفرانسیل برقرار می شود.

۳۳

در چه دنده ای برای انتقال قدرت نیاز به دنده برنجی نیست؟

۱ ) یک ۲ ) دو ۳) سه و چهار ۴ )‌عقب

«‌ ادامه ی سؤال ها در صفحه ی سوم »

باسمه تعالی

سؤالات امتحان هماهنگ مهارت: تعمیراتومبیل سواری بنزینی درجه۲ رشته: های مرتبط با خودرو ساعت شروع : ۳۰/۸ صبح مدت پاسخگویی :۴۵ دقیقه
هنرجویان سال دوم کاردانش – دی ماه ۱۳۹۰ تاریخ برگزاری : ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰
اداره کل آموزش و پرورش فارس صفحه ی سوم

اداره سنجش آموزش و پرورش

ردیف

شـــــــــرح ســــــــــؤالات

۳۴

ضعیف شدن ساچمه فنر میل ماهک باعث ………………… می شود.

۱ ) بیرون زدن دنده ۲ )‌صدا کردن دنده هنگام جا رفتن ۳ ) خلاص نکردن دنده ۴ ) جا نرفتن دنده

۳۵

اگر جعبه دنده پیکان در تمام دنده ها به جز دنده چهار صدا کند نشانه خرابی کدام قطعه است؟

۱ ) دنده عقب ۲ ) دنده برنجی ۳ ) شافت زیر ۴ ) بلبرینگ عقب

۳۶

کدام قطعه امکان تغییر طول گاردان را در ناهمواری های جاده فراهم می کند؟

۱ ) چهارشاخه گاردان ۲ ) فلانچ گاردان ۳ ) قفل گاردان ۴ ) کشویی گاردان

۳۷

چنانچه دیفرانسیل فقط در سرپیچ ها زوزه بکشد ،‌نشانه خرابی کدام قطعه است ؟

۱ ) پنیون ۲ ) کرانویل ۳ ) دنده هرزگردها ۴ ) پلوس

۳۸

نشانه هوا داشتن ترمز کدام است؟

۱ )‌طولانی شدن خط ترمز ۲ ) عملکرد سخت پدال ترمز ۳ )‌عملکرد اسفنجی پدال ترمز ۴ ) کم شدن روغن پمپ ترمز

۳۹

کدام یک از وظایف دیفرانسیل می باشد؟

۱ ) افزایش دور ۲ ) افزایش گشتاور ۳ ) افزایش قدرت ۴ )‌کاهش قدرت

۴۰

وظیفه ی کمک فنر کدام است ؟

۱ )‌برگشت دادن سریع فنر ۲ ) جذب ضربات جاده ۳ )‌مقاومت هنگام جمع شدن فنر ۴ ) جلوگیری از نوسان فنر

۴۱

مهم ترین عیب فنرهای مارپیچ کدام است؟

۱ )‌اشغال فضای زیاد ۲ )‌جذب نیرو فقط در یک جهت ۳) نیاز به مراقبت زیاد ۴ ) تغییر خاصیت فنریت آن

۴۲

کدام جعبه فرمان نیاز به روغن کاری مداوم ندارد؟

۱ ) ساچمه ای ۲ )‌مارپیچی حلزونی ۳ ) شانه ای ۴ ) مارپیچی غلتکی

۴۳

کدام عمل در جعبه فرمان انجام می شود؟

۱ ) افزایش گشتاور ۲ )‌افزایش سرعت ۳ )‌جذب ضربات میل فرمان ۴ ) افزایش دور

۴۴

سنتر کردن جعبه فرمان یعنی ………………….

۱ ) مشخص کردن موقعیت فلکه فرمان ۲ ) تنظیم لقی جعبه فرمان

۳ ) قرارگرفتن فلکه فرمان در وضعیت وسط در حال مستقیم بودن چرخ ها ۴ ) تنظیم خلاصی جعبه فرمان

۴۵

در مجموعه کلاچ هیدرولیکی کدام قطعه وجود ندارد ؟

۱ )‌ پمپ ۲ ) توربین ۳)‌صفحه کلاچ ۴ ) استاتور

۴۶

در مجموعه ی خورشیدی کدام گزینه حالت اوردرایو است ؟

۱ ) قفسه محرک ۲ ) قفسه ثابت ۳ )‌قفسه متحرک ۴ ) قفسه آزاد

۴۷

در خودروها با سیستم سوخت رسانی انژکتوری کدام قطعه حذف شده است؟

۱ )‌کویل ۲ ) شمع ۳ )‌سوپاپ ۴ )‌دلکو

۴۸

کدام گزینه در سیستم سوخت رسانی جزء عملگرها محسوب نمی شود؟

۱ ) پتانسیومتر دریچه گاز ۲ ) شیربرقی کنیستر ۳ ) انژکتور ۴ ) استپرموتور

۴۹

وظیفه سنسور اکسیژن کدام گزینه است؟

۱ ) کاهش مصرف سوخت ۲ )‌تنظیم مقدار سوخت و هوا

۳ )‌مقدار اکسیژن دود خروجی را به Ecu گزارش می دهد . ۴ ) تمام موارد

۵۰

ولتاژ تغذیه کدام قطعه از رله دوبل تأمین نمی شود؟

۱ ) سنسور سرعت خودرو ۲ ) پمپ بنزین ۳ ) انژکتور ۴ )‌سنسور فشار هوای ورودی


پیروزباشید
منبع : سایت نیاز خودرو


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

− 1 = 1